Historiek

Het familiebedrijf De Kock NV staat al 100 jaar aan de top als aannemer van dakwerken en sanitaire installaties. Emiel De Kock startte in 1922 een éénmanszaak in ambachtelijke lood- en zinkwerken.
De verplaatsing naar de verschillende werven gebeurde toen te voet of met de fiets.  Materialen werden aangevoerd met de kruiwagen.
Dankzij de introductie van machines, voor de uitvoering van dakbedekkingen met het gebrevetteerd roevensysteem (tasseau), en de steun van drie medewerkers, neemt het bedrijf in de streek een vooraanstaande positie in.

100 jaar aan de top

Tussen 1938 en 1943 stapten de zonen René, Raymond en Lucien in de zaak. De éénmanszaak werd omgevormd tot een PVBA. De gebroeders De Kock gaven het bedrijf een nieuwe impuls en begonnen grotere werven aan te nemen, waaronder de dakbedekking met natuurleien op kerkgebouwen, dewelke bestempeld worden als ware kunstwerken.
Zijn echtgenote, Anna Theunis, legde zich ondertussen toe op de uitbating van een "ijzerwinkel" en de verdeling van gasflessen Ultrabutane. De hoofdconcessie voor de streek werd reeds na enkele jaren verworven. De stap naar gasverwarming en sanitaire installaties was evident.
Door de opkomst van het aardgas werd de concessie Ultrabutane begin jaren '70 verkocht. 

Uitbreiding activiteiten

In 1979 kwam René's zoon Luc De Kock in de zaak. Hij legde zich toe op de verruiming van het cliënteel en de verhoging van de omzet. In 1984 nam hij samen met zijn echtgenote Hilde Vanloock de leiding van het bedrijf over. In 1986 volgde de omvorming tot NV Luc De Kock.

Door de gestage groei van het bedrijf in de jaren tachtig, was het een noodzaak te verhuizen naar ruimere industriële gebouwen.
De activiteiten werden uitgebreid naar woningbouw en voornamelijk naar de verwezenlijking van "sleutel op de deur" projecten, die volledig werden uitgevoerd door eigen personeel.

Waterdichting van daken is steeds in grote maten een hoofdpeiler geweest van het bedrijf en heeft de laatste jaren steeds een groter aandeel verworven in de bedrijfsomzet en is als dusdanig uitgegroeid tot de hoofdactiviteit.