Subsidie

De netbeheerder is verplicht de zonnestroom af te nemen. Dit is het principe van de terugdraaiende kWh-teller.

Vanaf 1 januari 2013 niet langer 1 groenestroomcertificaat per 1.000 kWh

De correctiefactor (bandingsfactor) voor nieuwe PV-installaties tot 10 kW, werd door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) bepaald en bedraagt op dit ogenblik 0,23.

PV-installaties die nu in dienst genomen worden, kunnen dus na 4348 kWh een groenestroomcertificaat van 93 euro ontvangen. In de toekomst wordt voor deze installaties elke 6 maanden nagegaan of de heersende elektriciteitsprijzen een bijsturing op de correctiefactor vereisen. 

Lees meer hierover op onze nieuwspagina's.

Terug naar zonnepanelen

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
  PV-systemen  
  Werking  
  Techniek  
  Zonnepanelen  
  Omvormers  
  Isolatievoorwaarden  
Subsidie  
  Netvergoedingen  
  Veiligheidstips  
  Warmwater  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone