ELEKTRICITEIT UIT ZONLICHT

                                             Energie die de wereld niet kost.

Tot ver in de 19-de eeuw werd het leeuwendeel van de energie geleverd door mensen, dieren, water, wind en allerlei combinaties daarvan. Hout was de belangrijkste brandstof. Tot vandaag is de energiebehoefte steeds blijven stijgen en zijn we zeer sterk afhankelijk van fossiele en nucleaire brandstoffen.

We staan midden in een proces van verandering naar een meer duurzame energievoorziening. Tal van innovaties op het gebied van energie en toepassing van hernieuwbare energiebronnen creëren niet enkel economische activiteit en werkgelegenheid, maar bouwen ook mee aan een gezond leefmilieu voor ons en de toekomstige generaties. In tegenstelling tot fossiele (steenkool, aardgas, stookolie) en nucleaire brandstoffen zijn hernieuwbare energiebronnen onuitputtelijk en veroorzaakt de energiewinning hieruit weinig of geen uitstoot van schadelijke stoffen.

Hernieuwbare energie-installaties hoeven niet per se groot te zijn. Zelfs een particuliere woning kan uitgerust zijn met een of meer hernieuwbare energiesystemen voor verwarming of elektriciteitsvoorziening.

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
PV-systemen  
  Werking  
  Techniek  
  Zonnepanelen  
  Omvormers  
  Isolatievoorwaarden  
  Subsidie  
  Netvergoedingen  
  Veiligheidstips  
  Warmwater  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone