Milieubewust omgaan met de natuur is niet alleen een morele verplichting, maar ook een opportuniteit dewelke ieder van ons zou moeten grijpen, om ons voor te bereiden op een betere toekomst, voor ons zelf, voor onze kinderen.

Sinds Al Gore, gewezen presidentskandidaat voor de Verenigde Staten van Amerika, zijn documentaire "An Inconvenient Truth" voorstelde, merkt men een toenemende bezorgdheid voor het milieu en de klimaatswijzigingen.

Omdat de klimaatsverandering wereldwijd tot 2°C te beperken, voerde de Europese Unie een aantal maatregelen in dewelke in januari 2007 uitmondden in het nieuwe plan "Energie en Klimaatsverandering". Hierin stelde de Commissie voor, om het aandeel hernieuwbare energie op Europese schaal, vast te leggen op 20% van het globale verbruik in de EU, en dit tegen 2020.

Het aandeel van verbruikte elektriciteit die afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen is in België slechts 1,1%. De doelstelling is dat, tegen eind 2010, 6% van de elektriciteit in het bruto elektriciteitsverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

LUC DE KOCK NV, wil haar steentje bijdragen om de doelstellingen van de Overheid, tegen 2020 te helpen bereiken. Hiervoor en om practische redenen, werd een afzonderlijke afdeling opgericht, De Kock Solartech, dewelke zich bezig houdt met de commercialisering van de zonne-energiesystemen.

Ga naar zonnepanelen.

Ga naar omvormers.

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
  PV-systemen  
  Werking  
  Techniek  
  Zonnepanelen  
  Omvormers  
  Isolatievoorwaarden  
  Subsidie  
  Netvergoedingen  
  Veiligheidstips  
  Warmwater  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone