Nieuwe certificaatregeling vanaf 1 januari 2013

Deze regeling zal van toepassing zijn op nieuwe PV-installaties (met een vermogen tot 10 kW) vanaf publicatie van de regeling in het Belgisch Staatsblad.

 

Het VEA (Vlaams Energie Agentschap) kwam tot de conclusie dat nieuwe PV-installaties voor woningen op dit ogenblik quasi geen overheidssteun meer nodig hebben. Aan deze installaties kan na productie van 4348 kWh elektriciteit een groenestroomcertificaat van 93 euro toegekend worden. Halfjaarlijks wordt herberekend welke steun noodzakelijk is. 

Principe van de nieuwe steunregeling

Het nieuwe steunsysteem is flexibel en houdt rekening met prijsevoluties: halfjaarlijks wordt voor nieuwe installaties nagegaan welke steun nodiig is om een standaard-PV-installatie met een rendement van 5% op de totale investeringskosten, over een periode van 15 jaar, terug te verdienen. PV-installaties hebben een levensduur van minstens 20 jaar, dat betekent dat ze nog minstens 5 jaar langer gratis stroom zullen produceren. Zonnepanelen blijven dus nu en in de toekomst een goede en veilige investering.

Niet langer 1 groenestroomcertificaat per 1.000 kWh

Het VEA zal vanaf nu -telkens voor een periode van 6 maanden- een herberekening van de correctiefactor (de zogenaamde "bandingsfactor") aan de minister voorleggen.

Alleen als de correctiefactor 1 is, zal een groenestroomcertificaat toegekend worden na een elektriciteitsproductie van 1000 kWh. Is de correctiefactor 0.5 dan wordt het groenestroomcertificaat pas na de productie van 2000 kWh uitgereikt.

De correctiefactor houdt onder andere rekening met:

de gemiddelde aankoopprijs van een referentie-installatie van 5 kW, incl. 6% 

eventuele kosten voor de vervanging van de omvormer, na gemiddeld 12 jaar

de gemiddelde elektriciteitsprijs

de gemiddelde netvergoeding

 

De correctiefactor voor nieuwe PV-installaties tot 10 kW, werd op basis van bovenstaande parameters bepaald en bedraagt op dit ogenblik 0,23.
PV-installaties die nu in dienst genomen worden, kunnen dus na 4348 kWh een groenestroomcertificaat van 93 euro ontvangen
. In de toekomst wordt voor deze installaties elke 6 maanden nagegaan of de heersende elektriciteitsprijzen een bijsturing op de correctiefactor vereisen. 

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone