Netvergoedingen

Eigenaars van zonnepanelen hebben nu ook een netvergoeding aan hun been. De netvergoeding voor zonnepanelen is er vanaf 1 januari 2013. Deze vergoeding geldt voor alle installaties, zowel nieuwe als bestaande. Als eigenaar heb je twee keuzes: een forfaitair bedrag per kilowatt (kW) neertellen, of een slimme meter installeren en betalen voor wat je concreet afhaalt en injecteert.

Wat is een netvergoeding? 

De netvergoeding is een vergoeding die je als eigenaar van een zonnepaneelinstallatie kleiner dan 10 kW moet betalen omdat je gebruik maakt van het elektriciteitsnet. Deze vergoeding wordt verrekend via de stroomfactuur. De berekening kan op twee manieren gebeuren:

1. Forfaitair bedrag
Je betaalt een forfaitair bedrag per geïnstalleerde kW. Hoeveel dat per kW is, bepaalt jouw distributienetbeheerder. Volgens De Tijd is IMEA de goedkoopste met 43,99 euro en Gaselwest de duurste: 68,9 euro. Als gemiddelde wordt 53 euro naar voren geschoven. Een "gemiddelde" particuliere installatie van 4,5 kW "kost" vanaf dit jaar dus 238,5 euro.

Klik hier voor het overzicht per distributienetbeheerder.

2. Extra meter
Je kan er echter voor kiezen om een extra meter te installeren. Dan betaal je geen forfaitair bedrag, maar gebeurt de berekening op basis van wat je op het net zet (injectievergoeding) en er afhaalt (normale distributiekosten).

Wat is voor u het voordeligst?

Wat voor jou het beste is, hangt volgens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) af van je verbruik. Volgens hun simulatie blijkt dat wie meer dan 78% van zijn eigen stroom meteen verbruikt, best een bijkomende meter plaatst. Verbruik je minder dan die 78%, ben je beter af met een forfaitaire vergoeding.

"Forfaitair vaak het beste"

"De meeste mensen verbruiken vooral energie 's avonds, dus op momenten dat ze minder zonne-energie opwekken", zegt Jo Liebens van Infrax in Het Belang van Limburg. "Zij zijn dus beter af met die vaste vergoeding, want anders moeten ze nog eens de gewone netvergoeding betalen voor de momenten dat ze stroom gebruiken." Ook om rekening mee te houden: afhankelijk van de installatie kost zo'n extra meter tussen de 180 tot meer dan 300 euro, becijferde De Tijd.

Sector pleit voor extra meter

Toch pleit sectororganisatie PV-Vlaanderen in een persbericht net voor dat injectietarief op basis van correcte metingen. "De PV-sector eist in het belang van de consument een billijk bedrag dat gestoeld is op het bestaande goedgekeurde injectietarief voor laagspanning. Dat varieert naargelang de netbeheerder tussen 0,31 en 0,67 eurocent per kWh. Voor een gemiddeld gezin met 4 kWp zonnepanelen zou dit een bedrag tussen 7 en 15 euro per jaar betekenen".

"Bijdragen buiten proportie"

"De bedragen, eerder in de pers genoemd, zijn 20 keer hoger. Ter vergelijking, het huidige injectietarief voor grote fossiele en nucleaire centrales is vandaag ongeveer 3 cent per kWh geïnjecteerde stroom. Elke hogere heffing zou dus discriminerend zijn en betekent dat groene stroom hoger belast wordt dan de vervuilende technologieën". 

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone