Isolatievoorwaarden

Artikel 24, tweede lid Electriciteitsdecreet 

Productie-installaties voor zonne-energie die na 1 januari 2010 in dienst genomen worden en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, waarvan het dak of de zoldervloer niet geïsoleerd is, komen niet langer in aanmerking voor het toekennen van groenestroomcertificaten die kunnen worden verbruikt voor de verplichtingen, vermeld in artikel 23 van het Electriciteitsdecreet.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de isolatievoorwaarde.

Artikel 5, laatste lid Groenestroombesluit

Productie-installaties voor zonne-energie die na 1 januari 2010 in dienst genomen worden en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is, komen in aanmerking voor de toekenning van groenestroomcertificaten die kunnen worden gebruikt voor de verplichtingen, vermeld in artikel 23 van het Electriciteitsdecreet voor zover de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand Rd heeft van ten minste 3m2 K/W.
De minister kan nadere regels vastleggen betreffende de toepassing van deze verplichting en het bepalen van het beschermde volume dat betrekking heeft op de woningen en het woongebouw om toch in aanmerking te komen.

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone