Groenestroomcertificaten  2011

Voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2010 bedraagt de minimumsteun voor zonne-energie 350 euro per overgedragen certificaat. Deze 350 euro is een vast bedrag gedurende 20 jaar.

Deze certificaten zullen enkel aan de netbeheerder kunnen verkocht worden indien de installatie geïnstalleerd wordt op geïsoleerde woningen of woongebouwen.

PV-installaties die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die niet voldoen aan deze isolatievoorwaarde, kunnen nog wel groenestroomcertificaten krijgen, doch deze groenestroomcertificaten zullen geen enkele of slechts zeer beperkte waarde hebben. De eigenaar van deze certificaten zal daardoor zelf een koper moeten zoeken en met deze koper een (wellicht beperkte) prijs moeten onderhandelen.

De eigenaar van een PV-installatie die in dienst genomen wordt op of na 1 januari 2010 zal bij zijn aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten op erewoord moeten verklaren dat de betrokken PV-installatie:

ofwel werd geplaatst op een woning of woongebouw, waarvan het dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw volledig geïsoleerd is. Dit wil zeggen dat de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand  Rd heeft van ten minste 3m2K/W. De Rd-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (in W/mK).

ofwel werd geplaatst op een gebouw dat niet kan beschouwd worden als een woning of woongebouw. PV-installaties die worden geïnstalleerd op alleenstaande garages, tuinhuizen en andere gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning vallen dus niet onder deze regeling (ook al horen ze bij een woning die of woongebouw dat niet geïsoleerd is).

De naleving van deze isolatievoorwaarde kan te allen tijde gecontroleerd worden door de VREG en door de distributienetbeheerder in het kader van hun controlebevoegdheid, vermeld in de artikelen 6 en 18 van het Groenestroombesluit.

Indien uit deze controle blijkt dat niet voldaan is aan de isolatievoorwaarde, schorst de netbeheerder de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten uitgegeven voor elektriciteit opgewekt in de betrokken installatie. De VREG zal ook geen bijkomende groenestroomcertificaten die aan minimumsteun kunnen worden verkocht meer toekennen aan deze installatie, in afwachting van de rechtzetting van de situatie.

De VREG zal tevens niet aarzelen om de bevoegde politiediensten of het parket in te lichten van de fraude gepleegd door de aanvrager, waarna een strafsanctie opgelegd kan worden door de bevoegde strafrechtbank op grond van een overtreding van artikel 36 van het Elektriciteitsdecreet.

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone