Energieneutraal bouwen

Tegen 2021 moeten alle nieuwe woningen, kantoorgebouwen en fabrieken in Europa (bijna volledig) energieneutraal zijn. Deze regelgeving leidt ons natuurlijk direct tot de vraag of nieuwbouw op die manier onbetaalbaar zal worden? Kunnen architecten en aannemers al deze ontwikkelingen nog volgen en wat is precies het verschil tussen energieneutraal en passief bouwen?

Uitgedrukt in het E-peil betekent die verplichting om energieneutraal te bouwen concreet dat van het huidige E80 peil naar wellicht een peil tussen E30 en E10 moet worden geëvolueerd, binnen een tijdsspanne van 10 jaar. De door architecten gevreesde stap van E80 naar E70 tegen 2012, en waarschijnlijk E60 tegen 2014 is daarmee vergeleken klein bier.

Om "energieneutraal" te bouwen moet er evenveel energie worden geproduceerd dan dat er zelf wordt verbruikt. Dat staat helemaal los van het feit of een gebouw voldoende energievriendelijk is opgevat. Een gebouw met enkele beglazing en zonder isolatie in de muren kan ook energieneutraal zijn, maar dan zal de eigenaar alleen meer energie zelf moeten produceren om die doelstelling te halen. Om op een zinvolle manier energieneutraal te werken, doen we er dan ook best aan om er in eerste instantie voor te zorgen dat onze woning minder energie zal verbruiken. Dit kan door het isolatiepeil van de woning ook aan het verhaal van energieneutraliteit te koppelen.

Voor de verstrenging van het E-peil naar E80 op 1 januari 2010 bouwde 40% van de Vlamingen al met een E-peil lager dan deze norm. Maar los van het E-peil moet ook het isolatiepeil worden bekeken. Met 8 cm isolatie in onze spouwmuur en 15 cm in het dak kan men wel denken goed bezig te zijn, maar in vergelijking met andere Europese landen stelt dat niet veel voor. Door het drastisch opkrikken van de isolatiewaarden in daken, vloer en muren dringen we de energievraag het sterkst terug en het is een investering die zich ook relatief snel terugverdient. Isolatie is trouwens een investering met een blijvend effect terwijl technische oplossingen om het E-peil te drukken eerder van voorbijgaande aard zijn.   

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone