Afschaffing belastingvermindering

De wet over de afschaffing van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen van particulieren werd goedgekeurd op 28 december 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011,
editie 4.

Welke datum is bepalend?

 

Betalingen tot eind 2011
Alle betalingen die tot en met 31.12.2011 uitgevoerd werden (betalingsbewijs is nodig voor de belastingsaangifte) komen nog in aanmerking.

Overeenkomst tot en met 27 november 2011 
Betalingen die uitgevoerd worden in de loop van 2012 komen nog in aanmerking indien de overeenkomst werd ondertekend voor 28 november 2011. Het is de "betalingsdatum" die bepalend is, de datum van uitvoering van de werken spelen geen rol. Ook de datum van indienstname en de factuurdatum zijn van geen belang.

Voorbeelden:  

De klant betaalde in 2011 de volledige investeringskost voor werken uit te voeren in 2012
De belastingvermindering is nog geldig op het volledige bedrag.

 

De klant betaalde een voorschot in 2011 voor werken uit te voeren in 2012
De belastingvermindering geldt alleen op het bedrag van het voorschot. 

 

De klant betaald in 2012 het volledige bedrag voor werken uit te voeren in 2012
De belastingvermindering geldt alleen als de overeenkomst werd ondertekend voor 28 november 2011 (dus ten laatste op 27 november 2011). 

 

De klant heeft in 2011 alleen een voorschot betaald en zal het saldo in 2012 betalen voor werken uit te voeren in 2012 
De belastingvermindering geldt zeker op het voorschot. Alleen als de overeenkomst werd ondertekend voor 28 november 2011 geldt de belastingvermindering ook op het in 2012 betaalde saldo.

 

Kan de belastingvermindering nog overgedragen worden naar volgende aanslagjaren? 
De overdracht van het restbedrag boven het jaarlijkse maximum voor de belastingvermindering (3860 euro voor fotovoltaïsche installaties) naar het volgende aanslagjaar geldt alleen voor woningen ouder dan 5 jaar. Aan deze regeling wordt niet retroactief geraakt voor betalingen tot en met 31 december 2012 noch aan vroeger gedane investeringen in de vorige jaren. Dit betekent dat betalingen van 2011 kunnen overdragen worden naar 2012, 2013 en 2014.

De overdracht blijft zelfs ook behouden voor betalingen in 2012 gekoppeld aan een overeenkomst die ten laatste op 27 november 2011 werd afgesloten. Voor uitgaven vanaf 1 januari 2013 is geen overdracht meer mogelijk. 

Welk bewijs moet geleverd worden aan de belastingsadministratie?
Uitgaven die verricht worden in de loop van 2012 geven nog recht op de belastingsvermindering wanneer de overeenkomst werd ondertekend voor 28 november 2011. Ook een offerte die ondertekend is "voor akkoord" wordt beschouwd als een overeenkomst. Bij een mondeling akkoord kan geen datum aangetoond worden zodat niet kan aangetoond worden dat er een overeenkomst was gesloten voor 28 november. 

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone