Groene lening voor wie energiebesparende maatregelen aan de woning uitvoert

De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen afgesloten door natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 die uitsluitend dienen om energiebesparende uitgaven als bedoeld in art. 145-24, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 te financieren. De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1.5% van deze leningen ten laste (intrestbonificatie) en bovendien wordt voor de resterende intresten een belastingvermindering verleend. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de intrestbonificatie. Voor nieuwbouw komen in 2010 volgende investeringen in aanmerking: - geothermische waterpomp - ramen met hoogrendementsbeglazing - dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie - thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling - energieaudit - zonneboiler - fotovoltaïsche zonnepanelen. Voor bestaande woningen: alle bovenstaande maatregelen + de vervanging van een bestaande
cv-ketel door een condensatieketel, warmtepomp, pelletketel met automatische voeding of een micro wkk.

Welke leningen komen in aanmerking?

Consumentenkredieten onder de vorm van een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling (kredietopeningen in het kader van het consumentenkrediet en hun eventuele wederopnames komen evenwel niet in aanmerking).

Hypothecaire kredieten (met inbegrip van hypothecaire kredietopeningen en hun eventuele wederopnames).

Hoogte van de lening?

Het ontleende bedrag moet minstens 1250 euro en mag hoogstens 15.000 euro bedragen. Deze grenzen tellen per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer. Twee natuurlijke personen die samen eigenaar zijn van een woning kunnen in hetzelfde jaar ofwel samen één groene lening van maximum 30.000 euro; ofwel afzonderlijk elk één groene lening van maximum 15.000 euro per lening sluiten om energiebesparende uitgaven voor de woning te financieren.

Bijkomende bepalingen:

De kredietnemer dient via de kredietgever ten laatste op het ogenblik dat de leningsovereenkomst wordt ondertekend, te verzoeken tot een toekenning van intrestbonificatie. De kredietgever is hierbij de tussenpersoon die zich tot de dienst bevoegd voor intrestbonificatie dient te wenden. 

Terug naar dakisolatie

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
  Timmerwerken  
  Dakisolatie  
  Dakbedekking  
  Zinkwerken  
  Dakramen en lichtkoepels  
  Gevelbekleding  
  Foto's werven  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone