Basispremie via de netbeheerder

Voor dakisolatie in bestaande woningen (via aannemer) 

 

Beschrijving:

Basispremie van 6 euro per m2. Rd-waarde minstens 3,5 m2K/W met een maximum van 720 euro (of 120 m2).
Hogere premie vanaf een Rd-waarde van 4 (7 euro per m2 - max. 900 euro) en Rd-waarde van 4,5 (8 euro per m2 - max. 1.000 euro).

Opmerkingen:

De premie is geldig voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermd volume. Dit is het woonvolume dat de werkelijke bewoonde en verwarmde vertrekken omvat. Bijvoorbeeld: een aangebouwde garage komt niet in aanmerking. Zowel zoldervloer- als dakisolatie aanbrengen in eenzelfde bouwvolume evenmin. 

De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,5 m2 K/W bedragen. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden.

De Rd-waarde van een bestaande isolatie-laag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde 3,5 m2K/W te komen. 

De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). 

De lambdawaarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website www.butgb.be. Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002. Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De lambdawaarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer met vermelding van bovenstaande gegevens.

Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft. 

Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning. 

Meer info:

Voor de volledige voorwaarden, raadpleeg de website van uw netbeheerder. 

 
  Home  
 
  Luc De Kock NV  
 
  Dakwerken  
  Timmerwerken  
  Dakisolatie  
  Dakbedekking  
  Zinkwerken  
  Dakramen en lichtkoepels  
  Gevelbekleding  
  Foto's werven  
 
  Zonnepanelen  
 
  Sanitair  
 
  Nieuws  
 
  Klantenzone